KATEGORİZASYON:

 

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanıcıyı bir veya birden fazla tehlikeden korur.

Tehlikeye maruziyet yaralanmalara sebep olabilir. Riskin derecesine bağlı olmak üzere, 3 kategori tanımlanmıştır.

 

 • Kategori I :     Daha az ciddi yaralanmalar
 • Kategori II :   Geri kalan yaralanma derecelerini özetler.  (Kategori I veya III olmayan )
 • Kategori III :  Geri döndürülemez sağlık sorunu ve/veya ölüme yol açabilecek çok ciddi yaralanmalar.

 

Bu kategorilerin işlevine bağlı olarak; üreticiler veya Avrupa Birliğindeki yasal temsilcileri, KKD’lerini Avrupa pazarına sunabilmek için katı prosedürler izlemek zorundalar.

 • Kategori I:      Basit tasarım : Uygunluk beyanı (Declaration of Conformity) üreticinin kendi sorumluluğundadır. Basit tasarımlı KKD’nin Direktifin güvenlik gerekliliklerine uyumlu olduğunu onaylamak zorundadır. Üreticinin sadece EC Uygunluk Beyanı tamamlaması gerekmektedir.
 • Kategori II:     Üreticinin Uygunluk beyanı, onaylanmış akredite kuruluşun bir kkd modeline EC (AT) Tip inceleme sertifikası hazırlaması sonrasında oluşur.
 • Kategori III:   Onaylanmış akredite kuruluşun EC(AT)  Tip inceleme sertifikası hazırlaması ve onaylanmış akredite kuruluş tarafından (sertifikayı hazırlayan ya da farklı bir onaylanmış akredite kuruluş olabilir); üretilmiş KKD için kalite kontrol yapımı sonrasında,  üretici  kkd modeline göre uygunluk beyanı sunabilir.
 • Kategori II, III Kkd için, iki adımlı uygunluk değerlendirme prosedürü uygulanmalıdır.
 • Öncelikle KKD, Akredite Onaylanmış kuruluş tarafından EC (AT)tipi incelemeye tabi tutulur.
 • Daha sonra üreticinin şu iki seçenek arasında seçim yapması gerekmektedir.
 • Bitmiş ürüne “EC(AT) kalite kontrol sistemi.
 • Ya da “izleme yoluyla ürünün EC (AT) kalitesinde olmasını sağlama sistemi”

 

Sertifika süreci uygun ve doğru şekilde tamamlandıktan sonra üretici (veya AB’deki yetkili temsilcisi, CE işaretini KKD’ye basmalıdır (ya da iliştirmelidir). CE işareti KKD’nin tahmini kullanım süresi boyunca  görünür, okunaklı ve silinemez olmalıdır.

 

 

Standardizasyon:

 

Standardizasyon teknik standartları geliştirme ve uygulama sürecidir. Standardizasyon süreci ile güvenlik, kalite, devamlılık vs… gibi konuların arttırılmasına yardımcı olur. KKD harmonize standartları EU Commission sitesinde güncel olarak bulunabilir.

KKD ürün gruplarına ayrılır ve her ürün grubu için farklı standartlar mevcuttur. Standartlar ulusal, bölgesel veya uluslararası olabilir. Örneğin:

 • EN : Bölgesel: Avrupa için
 • ISO: Uluslararası
 • EN/ISO kombinasyonu : Avrupa’da  ve uluslararası olarak uygulanabilir

 

Ürün Grupları

 • Baş koruma
 • Solunum koruma
 • Göz ve yüz koruma
 • İşitme Koruma
 • Koruyucu giysiler
 • El ve kol koruma
 • Ayak ve bacak koruma
 • Düşüş koruma

 

 

Kaynak: https://eu-esf.org/